2017-01-16

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇALGI ANASANAT DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

Giriş Sınavı Jürimiz, 16.01.2017 tarihinde toplanarak Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü Çalgı Anasanat Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1 (Bir) adet Öğretim Görevlisi kadrosuna 11.01.2017 tarihi çalışma saati bitimine kadar 1 adet başvurunun yapılmış olduğunu tespit etmiş olup, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in 10’ncu maddesi gereğince, ALES puanının %60’ını ve Yabancı Dil Notu’nun %40’ını dikkate alarak yaptığı sıralama sonucunda giriş sınavına alınacak adayları aşağıda şekilde belirlemiştir.

 

Ön Değerlendirme Sonucunu Görmek İçin Tıklayınız