Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün bünyesinde, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı kurulması konusunda, üniversitemiz senatosunun teklifi, 01.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, teklif uygun görülmüştür.  

 

            KONSERVATUVAR HAKKINDA

      Ülkemizin müzik sanatının gelişimi ve uluslararası platformlarda temsili ve tanıtımı önemle dikkate alınması gereken bir konudur. Geleneksel Türk Müziği sanatımıza ait birikimi, gelenekten kopmadan geleceğe doğru, günümüz küresel değerleriyle bağdaştıran bir anlayış içerisinde, süreklilik açısından değerlendirebilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, temsil ettiği sanatın kimliğini diğer geçerli sanat dalları ile bütünleştirebilecek, etik değerlere saygılı, akademik donanıma sahip, Türk Müziği ses ve saz sanatçıları, müzik araştırmacıları, teorisyenler ve müzik eğitimcilerine ihtiyaç vardır.

        Tamamı Trakya topraklarında olup iki denize kıyısıyla bilinen, nüfusu giderek artan bir seyirle bir milyona yaklaşan ve Balkanların da kültür yapısını içine alabilecek potansiyele sahip Tekirdağ ilimizde bu kapsamda Türk Müziği eğitimi veren akademik bir müzik okulu bulunmamaktadır. Ayrıca; coğrafi yapısının getirdiği özellik ile Marmara, Ege ve Balkan bölgelerinin de dinamiklerini taşıyan Tekirdağ halkının, geleneksel müziğimize duyarlılığı da gözler önünde olup, tarihsel süreç içerisinde kendine özgü bir repertuar oluşturmuş olduğu da bilinmektedir. Tekirdağ kent merkezinde 2002 yılında kurulan Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi’nin  faaliyete geçmesiyle birlikte bu ilimizde Türk Müziği Konservatuvarı’na büyük ölçüde ihtiyaç doğmuştur.