MİSYON

 

Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’ nın misyonu; dünyadaki ulusal müzikler arasında çok önemli bir yere sahip olan, millet olarak bizim de en büyük kültür  zenginliklerimizden biri sayılan Türk müziğinin araştırılması, hem teorik hem de icra alanında, toplumsal sorumlulukların  bilincinde, özgün eserler  üretebilen, ahlaki kültürel ve sosyal bakış açılarını önemseyen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve gelecek kuşaklara örnek oluşturabilecek çok iyi donanımlı sanatçılar yetiştirmektir.

 

VİZYON

 

Köklü bir geçmişi olan kültür ve sanatımızı koruyan, sanat ve bilim de sürekli gelişmeyi hedefleyen, toplumumuzu tarihi ve kültürel çevre hakkında bilinçlendiren geleneksel ve çağdaş teknikleri takip eden araştıran ve yorumlayan, mevcut sorunların çözümüne bilimsel katkı sağlayan, yenilik ve gelişmeler açık, disiplinli, çağdaş eğitim öğretim anlayışıyla Türk müziğine ve dünya müziğine katkı sağlayan seçkin bir okul olmaktır.