Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Akademik personele verilen eğitim sayısı
Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
Lisans program sayısı
Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
Projelere katılan öğrenci sayısı
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı
Sosyal sorumluluk proje sayısı
Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı
Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı